مجموعه های پابند فنری

مجموعه پابند فنری UIC60

مجموعه های پابند وظیفه نگهداری ریل و کنترل ارتعاشات و نیروهای وارده در طول خط در شرایط مختلف اعم از خطوط عادی ، باری، مسافرتی و سرعت بالا کاربرد دارند

مجموعه پابندهای فوق ارتجاعی

پابند فوق ارتجاعی

پابندهای فوق ارتجاعی به منظور کاهش ارتعاشات در مجاورت بناهای حساس و مناطق با تراکم بالای ساختمانهای مسکونی در مجاورت خطوط ریلی و پلها مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه های خارجی این پابند در خطوط مترو کشورهای دنیا به عنوان یک ابزار کارامد جهت کاهش ارتعاشات و بهینه سازی رفتار خط ریلی (کاهش میزان هزینه های تعمیر و نگهداری خط و ناوگان) مورد استفاده قرار می گیرد. این پابند برای اولین بار در ایران به طور کامل توسط سازمان قطار شهری اصفهان بومی سازی شده و در محدوده میانی خط ۱ مترو اصفهان در مجاورت بناهای تاریخی استفاده شده است. کارایی این سیستم مورد تایید سازمان یونسکو قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که این مجموعه توسط شرکت پیکو تولید و همچنین قابلیت طراحی و کنترل ارتعاشی در حالت‌های مختلف برای این شرکت امکان پذیر می‌باشد.

مشخصات فنی

Ø کاربرد: کاهش ارتعاشات در مقاطع بحرانی از منظر اثرات صدا و ارتعاش

Ø میزان کاهندگی ارتعاش: بین ۵ تا ۲۰ دسیبل بر حسب طراحی

رفرنسهای اجرا شده

۱-       خط ۱ مترو اصفهان بخش میانی در مجاورت ابنیه تاریخی و فرهنگی

۲-       توسعه خط ۱ مترو اصفهان در مجاورت ساختمانهای مسکونی

مجموعه پابند فنری UIC54

مجموعه های پابند وظیفه نگهداری ریل و کنترل ارتعاشات و نیروهای وارده در طول خط در شرایط مختلف اعم از خطوط عادی ، باری، مسافرتی و سرعت بالا کاربرد دارند
فهرست
fa_IRفارسی