[us_page_title description=”1″ align=”center”]
  1. خانه
  2. chevron_right
  3. امکانات و تجهیزات
  4. chevron_right
  5. آزمایشگاه پیکو
آزمایشگاه پیکو

این آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد در زمینه آزمون های کامل ادوات ریلی می‌باشد.
آزمون های مکانیکی عمومی شامل کشش، فشار، سختی، خستگی، آزمون متالوگرافی و بررسی ریز ساختار قطعات را در محیطی مناسب و براساس استانداردهای مختلف مربوط به محصولات خام یا محصولات کار شده را انجام می دهد. این آزمایشگاه توانایی انجام آزمون ها  براساس استاندارد‌های مربوطه و دستورالعمل های ارائه شده از طرف مشتریان و موارد خاص را نیز دارد.

آزمایشگاه متالوگرافی

آزمایشگاه متالوگرافی پیکو توانایی بررسی ریزساختار قطعات فلزی مختلف و تعیین کیفیت عملیات حرارتی، تعیین ضخامت سطح، عمق کربن زدایی و کیفیت پوشش‌ها را تا بزرگنمایی ۱۰۰۰ برابر دارد. سیستم مجهز به دوربین حرفه‌ای برای عکس‌برداری و نرم افزار آنالیز تصویر برای بررسی‌های آماری تصاویر ریزساختار می باشد.

آزمون های مکانیکی

آزمایشگاه پیکو آزمون هایی نظیر کشش، فشار، سختی و خستگی را طبق استانداردهای مختلف و یا بر اساس درخواست مشتری انجام می دهد.
۱-  آزمون کشش
در  این آزمایشگاه آزمون کشش به کمک دستگاه ۲۵ تن و با اکستنسومتر و مجموعه ای از گیره ها برای مهار انواع نمونه ها انجام می شود.
۲- آزمایش فشار
در این آزمایشگاه آزمون فشار توسط دستگاه ۲۵ تن با سرعت های مختلف قابل انجام است.
۳- آزمون سختی
در این آزمایشگاه آزمون سختی در مقیاس های راکول، برینل و ویکرز انجام می شود.
۴- آزمون خستگی
آزمایشگاه شرکت پیکو توانایی انجام آزمون خستگی طبق استانداردهای مربوطه روی نمونه استاندارد و یا با طراحی فیکسچر مناسب در دامنه وسیعی از نیرو، فرکانس و جابجایی را دارد.

فهرست
fa_IRفارسی